Arvot

Oulun yliopiston Humanistisen Killan arvot

Vaalimme ja pyrimme tuomaan esille seuraavia arvoja: inhimillisyys, suvaitsevaisuus, tieteen ja kulttuurin arvostus, keskustelevuus ja kunnioittavuus. Haluamme myös edistää toiminnallamme syrjinnästä ja häirinnästä vapaan vaikuttamisalueen ja ilmapiirin syntymistä.