Säännöt & arvot

Oulun Humanistinen Kilta pyrkii säännöillään ja arvoillaan takaamaan jokaiselle opiskelijalle viihtyisän opiskeluympäristön ja edesauttamaan tieteen kehitystä.