Index ry

Vuonna 1988 perustettu Index ry on Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestö toimii jäsentensä edunvalvojana osallistumalla oppiaineen päätöksentekoon ja pitämällä huolen informaatiotutkimuksen opiskelijoiden oikeuksista yliopistomaailmassa.

Kotisivut
Facebook