Turvallisemman tilan periaatteet

Tässä luetellut turvallisemman tilan periaatteet on laadittu Oulun yliopiston Humanistisen Killan hallituksen kanssa. Periaatteiden laadinnassa on mukailtu Helsingin Humanistiklusterin turvallisen tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteet ovat voimassa kaikessa Humanistisen Killan toiminnassa. Periaatteet on laadittu, jotta kaikki voisivat nauttia Humanistisen Killan tapahtumissa olemisesta. Periaatteiden noudattamatta jättämisestä tai laiminlyömisestä voi seurata tapahtumasta tai tilasta poistaminen. Koetusta häirinnästä voi olla yhteydessä OYY:n häirintäyhdyshenkilöön tai tehdä ilmoituksen Oulun yliopistolle.

Turvallisemman tilan periaatteet tulee olla esillä niin, että ne ovat kaikkien tapahtumiin osallistuvien nähtävillä. Näitä turvallisemman tilan periaatteita suositellaan käyttämään myös Humanistisen Killan jäsenjärjestöjen toiminnassa.