Tietoa meistä

Tervetuloa Oulun Yliopiston Humanistisen Killan nettisivuille!

Oulun yliopiston Humanistinen Kilta ry. on kaikkien Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kattojärjestö. Humanistinen Kilta on humanistisia arvoja ajava yhdistys, joka valvoo humanistiopiskelijoiden etua.

Humanistinen Kilta koostuu kahdeksasta humanistiainejärjestöstä. Lisätietoa heistä löydät >toiminta > ainejärjestöt.